Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Аԥсны Ахада изы игәамбзиара инамаданы алабораториатә ПЦР-тест алҵшәала короновирустә ҿкы шьақәырӷәӷәаӡам

17.03.2023

Аԥсны Ахада изы игәамбзиара инамаданы алабораториатә ПЦР-тест алҵшәала короновирустә ҿкы шьақәырӷәӷәаӡам

Аԥсны Ахада изы игәамбзиара инамаданы алабораториатә ПЦР-тест алҵшәала короновирустә ҿкы шьақәырӷәӷәаӡам.

Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжьаниа короновирустә ҿкы ашьақәырӷәӷәаразы алабjраториатә ПЦР-тест дахыжьын. Ашьақәырӷәӷәаратә тест  Аслан Бжьани ибиоматериал ақәырԥшқәа рыҟны РНК вирус Sars-Cov-2 аарԥшӡамызт.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org