Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Цәыббрамза 22 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара мҩаҧысуеит

21.09.2022

Цәыббрамза 22 рзы имҩаҧысуеит Аҧсны Ахада Аслан Бжьаниа хантәаҩра ззиуа Аҧсны Аҳәынҭқарра Ашәарҭадара Ахеилак аилатәара.

Амшхәаҧштә аҟны иқәгылоуп атәыла ашәарҭадара алыршаразы имҩаҧгатәу ауснагӡатәқәа разырхиара азҵаара.


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org