Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Аҧсны Аҳәынҭқарра Аиустициа аминистр лзы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит

12.11.2019

Абҵарамза 12 рзы Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҧсны Аҳәынҭқарра Аиустициа аминистр лзы Аусҧҟа инапы аҵаиҩит.

Аусҧҟа атекст аҟны иҳәоуп:

«Аҧсны Аҳәынҭқарра Аиустициа аминистрс дҟаҵазааит Ҧлиа Марина Шьалуа-иҧҳа».


Возврат к списку

 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org