Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада

 

Ахада Иусбарҭа ажәабжь ҿыцқәа

Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ихаҭыҧуаҩ иҟаиҵаз аҳәамҭа
Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Ихаҭыҧуаҩ иҟаиҵаз аҳәамҭа

Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз Аҧсны Ахада Алада Уаҧстәыла Ахада  ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит
Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз Аҧсны Ахада Алада Уаҧстәыла Ахада ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит
Цәыббрамза 20 рзы Аҧсны Ахада Иусбарҭа Анапхгаҩы Ихаҭыҧуаҩ Адгәыр Лышәба Алада Уаҧстәыла 28 шықәса ахыҵра азгәаҭара иазкыз арратә парад аҟны Аҧсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба Алада Уаҧстәыла Ахада Анатоли Бибилов ихьӡала адныҳәалара бҕьыц даҧхьеит.


Анонсы 81 - 82 из 82
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец Все
 
 
 
 
© 2015 Аҧсны Ахада Иусбарҭа, Аҟәа ақ., Амҳаџьырқәа рымҩа, 32, АҬЕЛ.: +7 840 226 46 31, АФАКС: +7 840 226 46 31
info@presidentofabkhazia.org